Privacybeleid

De AVG: hoe zit het met jouw privacy bij Weekblad Boekel Venhorst?

Hoe zit het met uw privacy bij Weekblad Boekel Venhorst? Wij gebruiken immers uw gegevens. U stuurt ons kopij toe, een advertentie, foto’s, mailt met ons en wij gaan zelf ook op pad voor interviews en verslagen. En bij al die acties ‘gebruiken’ wij uw gegevens.

Contactgegevens:

Weekblad Boekel Venhorst, De Vlonder 10, 5427 DC Boekel, tel. 0492-322140, www.boekeldruk.nl/weekblad-boekel-venhorst

Arnie van Duijnhoven is de functionaris Gegevensbescherming van Boekeldruk B.V. / Weekblad Boekel Venhorst. Zij is te bereiken via info@boekeldruk.nl of info@boekel-venhorst.nl

Weekblad Boekel Venhorst behoort toe aan Boekeldruk B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het weekblad verschijnt sinds 1986 in Boekel, Venhorst en Huize Padua. Eenmaal per maand verschijnt het weekblad ook in Handel, Elsendorp, Landhorst en Odiliapeel. Deze verklaring heeft uitsluitend betrekking op de activiteiten van het weekblad.

Boekeldruk B.V, gevestigd aan De Vlonder 10 te Boekel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verzamelen wij, met welk doel en hoe lang?

Foto’s

Wij maken regelmatig foto’s die bij een artikel of tekst geplaatst worden. Die foto’s slaan we op de pc op. Op de externe harde schijf komen ze in de back-up terecht.

Zodra we bij een evenement of activiteit verschijnen uit hoofde van Weekblad Boekel Venhorst, maken we dat kenbaar bij de organisatie. Voor alle foto’s die we tijdens het evenement of de activiteit maken, geldt dat de rechten ten aanzien van privacy bij de organisatie liggen.

Aangeleverde kopij, logo’s en andere afbeeldingen

Voor alles wat per mail aangeleverd wordt door verenigingen/stichtingen/personen voor publicatie in het weekblad, gaan we er van uit dat dit rechtenvrij materiaal is en dat er geen bezwaren zijn van mensen die in het bericht worden genoemd of die op de foto staan. De verantwoordelijkheid voor de privacy ligt daarvoor bij u als ‘leverancier’ van content.

Van Ingezonden Brieven/Artikelen moet de afzender met naam, adres, telefoonnummer en email-adres bij Weekblad Boekel Venhorst bekend zijn. Het geplaatste dient afgesloten te worden met uw naam. Wanneer het geplaatste gaat over personen of eigendommen van personen, krijgt de betreffende persoon / eigenaar indien gewenst de contactgegevens van schrijver.

De volledige editie van Weekblad Boekel Venhorst staat ook online

De editie van Weekblad Boekel Venhorst wordt iedere week online gepubliceerd. Hierdoor zijn de gegevens die u aanlevert via zoekmachines blijvend vindbaar.

Teksten uit interviews en gesprekken

Tijdens onze gesprekken worden aantekeningen gemaakt. Die hebben we nodig om artikelen te kunnen schrijven. Die aantekeningen vernietigen we zodra een artikel is gepubliceerd.

Reacties

Op de website kunt u reageren op berichten. U wordt dan gevraagd uw naam en mailadres in te vullen. Die gegevens belanden op de server en worden daar voor onbepaalde tijd opgeslagen.

Wie ontvangen de gegevens?

Mails en berichten die u post op de website komen op de mailserver terecht. De partij waar de server is gehost, is Juist BV.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden met data die door deze website naar uw browser gestuurd worden en weggeschreven worden op uw harde schijf. Deze data worden gebruikt om de terugkerende bezoeker te identificeren en zo de website er beter op af te stemmen. De bezoeker zal op deze manier sneller kunnen inloggen en eventueel aangepaste inhoud te zien krijgen. Zo hoeft u niet bij ieder bezoek aan deze website uw persoonlijke gegevens opnieuw in te vullen. Als u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Binnen uw browser beschikt u eveneens over de mogelijkheid uw instellingen omtrent deze cookies te configureren. Zo kan u de browser configureren dat deze het gebruik van cookies verhindert, dat deze u steeds waarschuwt wanneer er een cookie wordt aangemaakt of dat de cookies nadien van uw harde schijf verwijderd worden.

Beveiliging

Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk via de pc op het kantoor van Boekeldruk. De apparaten daar zijn enkel benaderbaar na het invullen van een code.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boekeldruk B.V. en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@boekeldruk.nl. Wij kunnen u vragen u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgaande verzoeken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegeven dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. Wij willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boekeldruk B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@boekeldruk.nl