Privacybeleid

Boekeldruk B.V, gevestigd aan De Vlonder 10 te Boekel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

De Vlonder 10, 5427 DC Boekel, tel. 0492-322140, www.boekeldruk.nl

Arnie van Duijnhoven is de functionaris Gegevensbescherming van Boekeldruk B.V. Zij is te bereiken via info@boekeldruk.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Boekeldruk B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • (Zakelijk) Telefoonnummer
  • (Zakelijk) E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Boekeldruk B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Het afhandelen van uw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming

Boekeldruk B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Boekeldruk B.V.) tussen zit. Boekeldruk B.V. gebruikt het volgende computerprogramma: SnelStart.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Boekeldruk B.V. bewaart persoonsgegevens die betrekking hebben op het versturen van mailings e.d. tot 12 maanden na (factuur-)datum of tot beeïndiging van relatie. Na deze periode worden de betreffende gegevens verwijderd.

Wat betreft de financiële administratie worden uw persoonsgegevens tot de verplichte 7 jaren bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Boekeldruk B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hieonder vallen het verzorgen van de (financiële) administratie en de internetomgeving. Boekeldruk B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Aan partijnen gevestigd buiten de EU worden geen persoonsgegevens verstrekt.

Wie ontvangen de gegevens?

Mails en berichten die u post op de website komen op de mailserver terecht. De partij waar de server is gehost, is Juist BV.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden met data die door deze website naar uw browser gestuurd worden en weggeschreven worden op uw harde schijf. Deze data worden gebruikt om de terugkerende bezoeker te identificeren en zo de website er beter op af te stemmen. De bezoeker zal op deze manier sneller kunnen inloggen en eventueel aangepaste inhoud te zien krijgen. Zo hoeft u niet bij ieder bezoek aan deze website uw persoonlijke gegevens opnieuw in te vullen. Als u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Binnen uw browser beschikt u eveneens over de mogelijkheid uw instellingen omtrent deze cookies te configureren. Zo kan u de browser configureren dat deze het gebruik van cookies verhindert, dat deze u steeds waarschuwt wanneer er een cookie wordt aangemaakt of dat de cookies nadien van uw harde schijf verwijderd worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Boekeldruk B.V. en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@boekeldruk.nl. Wij kunnen u vragen u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgaande verzoeken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegeven dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. Wij willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boekeldruk B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@boekeldruk.nl.